Begränsad åtkomlighet vid Sigtuna stadsängar

2017-08-21

Arbetet med den nya stadsdelen Sigtuna stadsängar har inletts. Under tiden som byggnationen pågår kommer tillgängligheten delvis att vara begränsad. Här kan du följa var projektet befinner sig och vad som kommer ske under hösten 2017.

Vad har påbörjats i området?

Markarbetena för etapp 1 är igång och ett staket har satts upp som en säkerhetsåtgärd för att motverka olyckor, då det är djupa schakter och stora maskiner som rör sig i området. Detta innebär att Sigtuna stadsängar kommer att bli svåråtkomligt under en tid. Vi hoppas att alla har förståelse för detta och att det inte medför allt för stora förändringar för er som är vana att vistas i området.

I våras påbörjades förberedande vatten- och avloppsarbeten längs Ragvaldsbovägen som Sigtuna vatten & Renhållning AB har utfört.

Kommande arbete under 2017 och framåt

Anläggandet av en ny belyst gångväg längs Ragvaldsbovägen kommer att inledas efter sommaren. Första etappen av arbetet fram till brandstationen beräknas bli klar till hösten. Resterande del beräknas bli klar under 2018. De byggnationer som görs i det nya bostadsområdet medför att det blir en del störningar. Vi försöker att minimera trafikstörningar så gott det går.

Klicka på länken för mer information om Sigtuna stadsängar

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan