Sigtuna stadsängar ‒ trafiken påverkas av arbeten på väg

2018-08-14

Arbetet med den nya stadsdelen Sigtuna stadsängar pågår för fullt. Under tiden som byggnationen pågår kommer tillgängligheten delvis att vara begränsad. Här kan du följa var projektet befinner sig och vad som kommer ske under 2018.

Arbetet just nu

Efter sommarsemestrarna kommer den nya rondellen till Sigtuna stadsängar att börja byggas och i och med det kommer trafiken att ledas om. En asfalterad väg med två körfält längs med väg 263 anläggs för att provisoriskt leda om trafiken under byggtiden. Den provisoriska vägen kommer att öppnas måndagen den 20 augusti.

Under vecka 33 pågår nödvändiga åtgärder för att ansluta omledningsvägen vid anslutningspunkterna. Asfaltsarbeten, ledningsomläggningar och ommålning kommer också att utföras. Detta medför tyvärr stora störningar på trafiken, men är koncentrerat till den här veckan.

Det här händer framöver

Då det är dåliga markförhållanden på platsen krävs förstärkningsåtgärder med hjälp av kalkcementpelare. Tiden som det tar att för pelarna ska stabilisera sig beräknas att ta 3‒6 månader. Efter det kan uppbyggnad och färdigställande av trafikplatsen ske. Arbetet i sin helhet beräknas vara klart till sommaren 2019.

Tack för ert tålamod.

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan