Sandupptagning

2019-04-03

Den 1 april inleddes arbetet med att ta upp sand från alla gator i kommunen. Sandupptagningen pågår under hela april och beräknas vara klart till den 1 maj.

Sandupptagningen har påbörjats i Valsta och i Sigtuna med hjälp av våra entreprenörer med prioritet på gång- och cykelvägar samt huvudvägnätet. I Märsta arbetar kommunen i egen regi. Vid skolor och förskolor måste arbete ske på kvällar och helger då det är verksamhet igång övrig tid. Det förväntas sätta igång under slutet av vecka 14.

Vid sandupptagning påbörjas arbetet ibland så tidigt som kl. 06.00 på morgonen, framförallt på parkeringsytor, skol- och förskolegårdar. Vi hoppas att det finns förstående för det.

Förbud att parkera

Flera gator är reglerade med parkeringsförbud under vissa dagar och tidpunkter. De fordon som står felaktigt uppställda, och utgör ett hinder för sandupptagningen, riskerar att få en parkeringsanmärkning samt att fordonet bärgas från platsen. Du som fordonsägare får stå för kostnaden om ca 2000 kronor för bärgning och 700 kronor i parkeringsanmärkning. När parkeringsförbudet är hävt kan du åter parkera på platsen enligt gällande bestämmelser.

Notera att vissa gator inte är reglerade med parkeringsförbud och var då uppmärksam på tillfälliga skyltar som anger när sandupptagningen är klar. När vägmärkena är borta kan du använda parkeringen som vanligt igen.

Felanmälan

Vi tar gärna emot felanmälningar efter sandupptagningsperioden i april. 

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan