Aspvägen öppnar för genomfartstrafik

2019-06-14

Aspvägen har sedan 2014 haft ett förbud mot genomfartstrafik (mellan Granvägen och Fasanvägen) och har sedan 2015 varit avstängd. I kommunens Mål och budget 20192021 togs beslut om att öppna Aspvägen för genomfart.

Som ett led i arbetet tog bygg- och trafiknämnden den 11 juni 2019 beslut om lokala trafikföreskrifter (Btn 2019-06-11 § 78). Det innebär att:

  • Genomfartstrafik är tillåten, förutom för fordon över 3,5 ton (rött streck i bilden)
  • Bussvändslingan enkelriktas (pilarna i bilden visar riktning)
  • Parkeringsförbud införs på Aspvägen mellan Stationsgatan och Hemmansvägen (se streckat område på bilden)

Förändringen innebär tillfälliga gupp och ny skyltning, som genomförs den 13 juni. Permanenta åtgärder kommer att genomföras under hösten vilket innebär att det kommer att vara framkomlighetsproblem på platsen. Var uppmärksam på skyltningen. 

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan