Gatubelysning

Den offentliga belysningen i Sigtuna kommun omfattar cirka 8600 lampor som lyser upp gator, vägar, gångvägar, cykelvägar, tunnlar, anläggningar och parker.

Här kan du felanmäla gatubelysning.

 

Belysningen är till för att ge bra allmänbelysning, främst för de oskyddade trafikanterna, huvudregeln är att öka tryggheten och rikta uppmärksamheten mot det som behöver lysas upp, men även för att skapa effekter och en trevligare utemiljö.

I Sigtuna kommun eftersträvas sedan 2012 att till 100% använda LED-armaturer vid nybyggnad samt vid utbyte av uttjänta armaturer, detta för att spara energi samt att minska miljöpåverkan. En ny förordning av EU-kommissionen innebär att kvicksilverlampan inte längre får säljas. Under 2018 kommer samtliga kvicksilverarmaturerna att ersättas med LED.

Belysningsnätet har inget övervakningssystem som meddelar när något gått sönder i anläggningen, detta innebär att endast de trasiga lampor som inrapporterats enligt ovan till kommunens entreprenör eller de dom upptäcker på plats byts ut, under tiden felsökning pågår kan belysningen vara tänd dagtid.

Om hela områden eller gator är nedsläckta åtgärdas detta så långt det är möjligt senast två arbetsdagar efter att felet rapporterats in, enstaka trasiga lampor åtgärdas inom 14 arbetsdagar. 

Nu det är mörkt är det viktigt att använda reflex. De flesta olyckor med gående sker i tätbebyggda områden trots neonskyltar och gatubelysning. Belysning gör att man själv ser bättre, men innebär inte nödvändigtvis att man syns.

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan

Länkar