Ansökan parkering- och trafikeringsdispens

Ansökan om dispens att parkera och/eller trafikera kan endast beviljas på allmänna gator och kommunal mark samt Arlanda flygplats på de platser där lokala trafikföreskrifter gäller.

Om evenemanget eller tjänsteutövningen innebär att det finns ett behov av att parkera eller framföra fordon på platser eller tider som normalt inte är tillåtet ska en ansökan om dispens skickas in. En parkerings- och/eller trafikeringsdispens innebär att fordonet får dispens från gällande lokala trafikföreskrifter och/eller Trafikförordningen (1998:1276) under en viss period för till exempel en transport eller ett kortare evenemang.

Ansökan kan göras via våra digitala tjänster eller via vår blankett för ansökan om parkering- och trafikeringsdispens.

Fordon som ska användas i samband med dispensen ska ha godkänd kontrollbesiktning och vara försäkrade samt i de fall fordonet inte medgivits permanent uppställning vara registrerade i trafik och skattade.

Vid nyttjande av offentlig plats behöver en ansökas skickas in till polisen. Till Polisens ansökningsblankett.


Parkering- och trafikeringsdispens

Avgift (inkl moms)

Handläggningsavgift

1 000 kr

 


Normalt tar handläggningen cirka 3 veckor men denna tid kan variera, se därför till att vara ute i god tid med din ansökan. Tiden för handläggningen förlängs om ansökan inte är komplett.

När du skickar in formuläret delar du med dig av personuppgifter. Infomation om hur sigtuna kommun hanterar personuppgifter hittar du här.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan