Dispenser och tillstånd

Vid arbete på väg, behov av parkering när annars inte är tillåtet och transport inom kommunen är exempel på tillfällen då det finns behov av att ansöka om dispens eller tillstånd.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade utfärdas till personer med väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand. Ansökan om parkeringstillstånd prövas av kommunen där sökanden är folkbokförd eller, om sökanden inte är folkbokförd i Sverige, i kommunen där personen bor.

Parkering och trafikeringsdispens behövs om evenemanget eller tjänsteutövningen innebär att det finns ett behov av att parkera eller framföra fordon på platser eller tider som normalt inte är tillåtet.

Trafikanordningsplan (TA-plan) måste man ansöka om innan arbetet startar när vägarbetet påverkar trafik. Schakttillstånd krävs också om arbetet innebär grävning i allmän mark.

Transportdispens ska sökas hos kommunen då den tunga, breda och/eller långa transporten endast går inom Sigtuna kommun.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan