Villkorsbesked

Du kan begära ett villkorsbesked enligt 19 § 9 kap plan- och bygglagen innan du ansöker om lov eller gör en anmälan för att få veta vad som krävs i ett bygglov.

Kommunen anger då villkor för ett kommande bygglov eller anmälan.

Villkorsbeskedet ska visa om följdkrav kan komma att ställas enligt 8 kap. 1 och 2 §§PBL

beslutet är inte bindande och kan ej överklagas.

Avgift för villkorsbesked

En avgift tas ut löpande för arbetstiden enligt kommunfullmäktiges taxa.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation