Byggherren och dennes ansvar

Byggherre är den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings- eller markarbeten. Fastighetsägaren är ofta byggherre.

Det är byggherren som ofta har det fulla ansvaret för att byggnaden eller anläggningen uppfyller gällande bestämmelser, och ser till att tillsyn och kontroll utförs i tillräcklig omfattning.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation