Boverket - Kontrollplan

Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som ska ske, hur kontrollen ska gå till, och hur den ska verifieras och dokumenteras.
Den kan vara allt från mycket enkel och innehålla några enstaka punkter till en mer avancerad med många kontrollpunkter, beroende på omfattningen av byggnationen. Av kontrollplanen ska också framgå vilka intyg, bestyrkanden och övriga handlingar som ska lämnas in till byggnadsnämnden. Detta är för att kontrollera att lagstiftningen följs.

När krävs en kontrollplan?

En kontrollplan krävs för alla lov- och anmälanpliktiga åtgärder. Byggherren/sökanden ansvarar för att ta fram kontrollplanen och den ska lämnas in så tidigt som möjligt, gärna vid ansökningstillfället. Utan kontrollplan kan inget startbesked lämnas.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan

Kontrollplan och kontrollansvarig