Tidsbegränsat bygglov

Om inte alla förutsättningar för ett normalt bygglov är uppfyllda kan man få tidsbegränsat bygglov på max tio år.

Det gäller om åtgärden eller byggprojektet är planerat under en begränsad tid. Man kan få förlängd tid med högst fem år i taget. Den sammanlagda tiden får inte överstiga 15 år. 

Om det är ett tidsbegränsat lov av säsongskaraktär får den sammanlagda tiden överstiga 15 år.

De handlingar som behövs för ansökan är desamma som för ett vanligt bygglov samt en avvecklingsplan.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan