Hissar

 hiss

Bygganmälan krävs för installation eller väsentlig ändring av hissar. I ovanstående ingår även rulltrappor.

Fastighetsägaren eller den som ansvarar för anläggningen skall genom ackrediterat besiktningsorgan se till att besiktning blir utförd enligt bestämda tidsintervall.

Till stadsbyggnadskontoret skall besiktningsbevis med brister från besiktning av hissar eller andra maskindrivna anordningar inlämnas.

Anmälan

Blanketter kan erhållas hos Stadsbyggnadskontoret eller på Sigtuna kommuns hemsida.

Ansökan/anmälan lämnas eller skickas till stadsbyggnadskontoret.  

Ansökningsblanketter

Tryck här!


 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation