Frågor och svar om bredband

Glada tjejer vid dator1. Vad är bredband?

Bredband, eller elektronisk kommunikation, är den teknik som används för att transportera data. Det ger möjlighet att komma åt internet, för företag och organisationer att skapa egna nätverk, att skicka bilder, ljud och film digitalt.

Bredband är all typ av elektronisk kommunikation. Bredband är alltså inte detsamma som fiberoptik, men fiberoptik är den teknik som ger bäst förutsättningar för ett bredband med hög kapacitet och som är framtidssäkrat.

Ibland förväxlas bredband med internet, men bredband innebär höghastighetskommunikation, för till exempel internet och TV som ger högre kapacitet och kvalitet.

2. Vad är det för skillnad på fiber, ADSL och 3G/4G?

Fiber eller fiberoptik är en teknik som innebär att kommunikationen sker genom att ljus strålas i tunna glas- eller plastkärnor. Tekniken har mycket låga förluster och delas inte av någon annan, vilket gör att det är goda förutsättningar att alltid ha en hög kvalitet i överföringen. I fibernäten är det också ofta öppna lösningar med flera olika konkurrerande leverantörer.

ADSL eller xDSL har olika hastigheter och innebär att data överförs via kopparnätet, det gamla telefonnätet. Tekniken är långsammare än fiberoptik och den kan vara delad. Kvaliteten i överföringen påverkas av hur långt från kopplingspunkten du befinner dig och kan vara beroende av hur många som samtidigt använder samma anslutning som du.

3G/4G är en mobil teknik vilket innebär att data förs över via mobilnätet. 4G är den teknik som idag ger bäst förutsättningar för hög fart och god bandbredd i överföringen. Mobilteknik är mycket beroende av avstånd från antennen och hur många som använder mobilnätet, vilket innebär att kapaciteten varierar.

3. Vad kostar fiber?

Det finns olika kostnader för med bredband via fiber. Det finns en kostnad för att ansluta en fastighet till fibernätet. Kostnaden att ansluta en villa i tätort eller på landet är olika stor. För att utjämna skillnaden så har staten skjutit till medel som gör det möjligt att ansöka om bidrag för att ansluta fastigheter på landet. Kostnaden att ansluta fastigheten bestäms av nätägaren.  

Därutöver tillkommer kostnader för de tjänster du väljer att köpa, till exempel åtkomst till internet, TV eller telefoni via bredband. Kostnaderna varierar beroende på vilken leverantör du väljer.

Om du bor i en flerfamiljsbostad är kostnaden för tillgång till bredband ofta, men inte alltid, med i hyresavgiften.

4. Hur gör jag för att få bredband till min villa?
Gå in på hemsidan www.sigtunakommunstadsnat.se för att göra en intresseanmälan till Sigtuna Kommun Stadsnät.

Sitter du i styrelsen för en BRF, villa- eller samfällighetsförening, prata ihop er i föreningen och kontakta IP-Only för en genomgång. Maila era kontaktuppgifter och information om föreningen till kundtjanst@sigtunastadsnat.se så återkommer dom till er med förslag på datum och tid.

5. Vilken tjänsteleverantör ska jag välja?

Sigtuna kommun har i målen för bredbandsutbyggnad sagt att, oavsett vem som äger fibernätet så ska de vara öppna och operatörsneutrala. Det innebär att det alltid ska finnas fler än en leverantör att köpa tjänsterna från. Du väljer själv leverantör.

6. Kommer vi som bor på landsbygden få bredband?

Staten har avsatt pengar som gör det möjligt att ansöka om stöd för bredbandsutbyggnad på landet. Det förutsätter att de som bor på landsbygden själva bildar fiberföreningar som äger etableringsprojekten och eventuellt kanalisation eller fiber.

7. När ska alla i Sigtuna kommun få tillgång till bredband?

Enligt det beslut som fattats i kommunstyrelsen ska alla boende och företag i kommunen senast år 2020 ha möjlighet att ansluta sin fastighet till bredband om minst 100 Mbit/s.

8. Vad är ett byanät?

Det är ett områdesnät på landet som förbinder flera fastigheter till ett fibernät. För att finansiera etablering av ett byanät har särskilda statliga medel tillsatts som landsbygdsföreningar kan söka. 

9. Kommer SigtunaHem erbjuda sina hyresgäster bredband?

Detta görs redan idag till de allra flesta boende i SigtunaHems fastigheter, liksom till  Rikshem och flera andra fastighetsägare i kommunen.

10. Vad innebär samverkansavtalet mellan Sigtuna kommun och IP-Only?
Sigtuna kommun och IP-Only har tecknat ett samverkansavtal om att etablera ett öppet och neutralt stadsnät inom kommunens tätorter och landsbygd. Detta innebär att alla som bor och verkar i kommunen kommer att få möjlighet att ansluta sig till stadsnätet. IP-Only kommer att leverera infrastrukturen och kunderna väljer sedan tjänster via olika tjänsteleverantörer.

11. Vem äger och driver stadsnätet?
Samverkansavtalet med IP-Only innebär en marknadslösning, dvs. att de som bor och verkar i kommunen erbjuds internetanslutning av IP-Only. Det är alltså IP-Only som äger och driver stadsnätet, inte kommunen. 

12. Måste man välja IP-Only om man vill ha fiber?
Nej, det måste man inte. Det är upp till varje enskilt hushåll eller företag att själv ta ställning till var man vill vara kund. Det råder inget måste eller tvång att välja IP-Only och IP-Only har samma ställning på marknaden som andra aktörer.

13. Vad gör jag om jag redan har ett bredbandsavtal eller inte vill bli kund hos IP-Only?
Var och en bestämmer själv om man vill bli kund hos IP-Only. Den som redan är kund någon annanstans kan alltså fortsätta vara det. Det är också möjligt att byta till IP-Only, självklart då med beaktande av de uppsägningsregler som finns i befintligt avtal.

14. Varför ska det finnas mer än en leverantör?
Kommunen har valt en marknadslösning i stället för att själv anlägga och driva stadsnätet. Detta gör att man kan dra nytta av den konkurrens som då kan uppstå, samtidigt som kommunen inte behöver göra några stora investeringar.

15. Det har varit en del diskussion om grävningstillstånd för att lägga ned fiber på kommunal mark. Var är det egentligen som gäller?
Alla ansökningar om grävningstillstånd hanteras förutsättningslöst. De företag som vill lägga ned fiber på kommunal mark kommer alltså att behandlas på samma sätt.

16. När kommer fiberutbyggnaden till just min fastighet?
Den frågan besvaras av den levarantör du väljer. 

17. Vem kan svara på frågor?
Kontaktperson är Colin Lanflo

Kontaktuppgifter finns i högerspalten.

Om det gäller IP-Only och stadsnätet i Sigtuna kommun ska du kontakta IP-Only på telefon 08-403 016 10 alt. kundtjanst@sigtunastadsnat.se

Om det gäller kommunens roll som pådrivande för bredbandsutbyggnaden i Sigtuna kommun kontaktar du Colin Lanflo.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation