Ordlista

Flicka vid datorADSL
En modemteknik som gör det möjligt att skicka upp till 24 Mbit/s genom vanliga kopparledningar för telefoni.

Bit/s
Bit per sekund är en måttenhet vid dataöverföring.

Brandvägg
Program eller system som skyddar mot intrång via Internet.

Bredband
I regeringens förordningar definieras bredband som nät som har så hög överföringskapacitet i båda riktningarna att överföring med god teknisk kvalitet av multimediatjänster möjliggörs. Vad som avses med bredband varierar från 0,2 Mbit/s och uppåt.

Nätabonnemang
Avtal med nätägaren om anslutning till fibernät.

Fiberförening
För att hålla ihop arbetet är det bra att bilda en förening.

Byanät
Det fibernät som föreningen bygger inom fiberföreningen.

Optisk fiber
En optisk fiber är gjord av glas som överför ljus på samma sätt som kopparledningar överför elektricitet. Ljus istället för elektriska signaler ger mycket stor kapacitet och störningsfri överföring. Optisk fiber kan överföra väsentligt mycket mer data än andra bärare som till exempel kopparledning.

Fiberoptisk kabel
Isolerad kabel som omfattar ett antal tunna optiska fibrer av glas, exempelvis 48 par (96 fibrer). I Sverige är de flesta stamnät och moderna stadsnät uppbyggda med fiberoptiska kablar. En fiberoptisk kabel är i dagsläget det som har störst potential när det gäller överföringshastighet.

IP-telefoni
IP-telefoni är digital telefoni. Till skillnad från traditionell telefoni sker överföringen uppdelad i datapaket som är analog.

Kanalisation
Rör eller slangar som är avsedda för att blåsa in en fiberoptisk kabel, nergrävda i marken.

Kommunikationsnod
En kommunikationsnod (nod) är en sammankopplings- eller knutpunkt i ett fibernät. I noden kopplas byanätet samman med stamnätet.

Ortsnät
Fibernät inom en tätort. Till ortsnät ansluts fastigheter och företagen.

Stamnät
Fibernät mellan tätorter och landsbygd. Till stamnät ansluts fastigheter i byanät.

Teknikbod
Mindre byggnad för placering av teknisk utrustning.

Tjänsteleverantör
Ett företag som erbjuder tjänster som till exempel Internet, telefoni, tv, hyra filmer, larm, övervakning, datalagring med mera.

Öppet nät
Ett fibernät där olika tjänsteleverantörer i konkurrens med varandra erbjuder sina tjänster.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan