Bredband till dig som bor på landet

datamusRegeringen antog en nationell bredbandsstrategi med målet att år 2020 ska 90 procent av alla hushåll och företag i Sverige ha möjlighet att få anslutning till bredband om minst 100 Mbit/s.

För att göra detta möjligt i glesbygdsområden där marknadsförutsättningarna är sämre finns det statliga pengar att söka. De bidrag som finns gör det möjligt att ansluta fastigheter på landet till en motsvarande kostnad som fastigheter i tätorten.

Det förutsätter att de som bor på landsbygden bidrar med eget arbete och engagemang genom lokala byalag eller fiberföreningar som tar ansvar för delar av arbetet med att bygga ut fiber.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan
Mer information om bredband på landsbygden