Bredband en viktig del i samhällets infrastruktur

Två glada kvinnor vid dator

Det ökande användandet av IT och av elektronisk överföring av bild, ljud och film gör att behovet av bra infrastruktur blir allt större. De vägar som används för den överföringen kallas för bredband.

Bredband omfattar allt från överföring via det mobila nätet, överföring via kopparnät/telefonnät till överföring via optisk fiber. Skillnaderna mellan de olika typerna av bredband rör hur mycket data som kan överföras, hur fort det kan ske och hur stabil överföringen är. Den tekn3ik som idag är mest robust, framtidssäker och ger högst kvalitet är överföring via optisk fiber i fibernät.

Bra bredband ökar värdet i samhället genom att skapa förutsättningar för tillväxt och innovation och på så sätt bidra till att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle.

För Sigtuna kommuns del är tillgången till bredband med hög kapacitet viktig av många olika skäl:

  • Snabbt och stabilt internet underlättar för alla andra som vill ha en snabb och stabil uppkoppling. 
  • Det blir enklare och billigare för familjer att få tillgång till olika tjänster via nätet som TV, filmer och telefoni men också olika trygghetstjänster som larm och övervakning. 
  • Det ger bättre möjligheter för företag med höga krav på överföring, till exempel inom sjukvård/djursjukhus, lager/logistik och flygplatsnära verksamheter, att etablera och utöka sin verksamhet i kommunen. 
  • Det ökar värdet på villor, flerfamiljshus och kommersiella fastigheter.

I december 2012 antogs mål och en bredbandsstrategi för en övergripande plan för utbyggnad av fibernätet i Sigtuna kommun:

  • Alla hushåll och arbetsplatser i kommunen ska senast år 2020 ha möjlighet till bredband med minst 100 Mbit/s.
  • All offentlig verksamhet, skall år 2018, ha tillgång till 100 Mbit/s
  • Alla kommundelar ska ha tillgång till öppna och operatörsneutrala nät.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Mer information om bredband