Småhus till försäljning

MÄRSTA

Steningehöjden
En helt ny stadsdel håller på att ta form med totalt cirka 900 bostäder. Steningehöjden ligger väster om Valsta. Det kommer att bli olika hustyper och upplåtelseformer, det blir skola och förskola. Utbyggnad av området kommer att pågå under flera år. En del av bostäderna är redan färdiga och inflyttning har påbörjats. Peab Bostad AB är markägare.

Kontaktperson: Se www.peabbostad.se 

 

Steninge allé
I området mellan Valsta/Östra Steninge och Steninge allé planeras två bostadsområden för cirka 60 småhus med äganderätt respektive 110 hyreslägenheter. 

Kontaktperson: Stefan Alatalo, Peab Bostad AB, telefon 018-65 02 00

 


Kommunen har en tomt- och huskö ur vilken intressenter skall erbjudas tomter alt färdigproducerade småhus med äganderätt eller bostadsrätt.

Ungefär hälften av småhusen fördelas via kommunens tomt- och huskö.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan