Markanvisningstävlingar

Här finns aktuella och avslutade markanvisningstävlingar i Sigtuna kommun. En markanvisningstävling vänder sig till exploatörer som vill vara med och utveckla attraktiv kommunal mark. Syftet är att få fram så bra förslag som möjligt på hur ett område kan exploateras.

Markanvisning

En markanvisning innebär ensamrätt för en byggherre att under en begränsad tidsperiod och med vissa i förväg angivna förutsättningar arbeta med att utveckla ett projekt inom ett avgränsat område av kommunens mark med målsättning att köpa och bebygga den. Markanvisningsavtal tas genom politiskt beslut.

Markanvisningstävling

Markanvisningar kan föregås av tävlingar. Syftet med tävling är att genom det kommunala markinnehavet främja en god bebyggelse. Sigtuna kommun annonserar markanvisningstävlingar på webben och genom  utskick till de företag som registrerat sig i kommunens intressentregister.

Pågående markanvisningstävlingar

Markanvisningstävling för bostäder vid Centralskolan.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan