Vem sätter namnen?

 

Namnsättning

 

Vem är det som bestämmer namn på gator, kommunala byggnader och institutioner i kommunen? 

 
I Sigtuna kommun bereds namnärenden av namnberedningen, vars förslag vad avser namn på gator, vägar, parker, kommunala byggnader och institutioner, granskas och beslutas av Kultur- och fritidsnämnden. Namnberedningen består av en tjänstemannagrupp som vid behov samråder med till exempel hembygdsföreningar.

 

Lokala namn i olika kategorier

I modern namnsättning är det vanligt att gator i närheten av varandra eller inom ett visst område ges namn som hör till en kategori, till exempel blommor, svampar, mytologi, planeter, redskap med mera. Viktigt är dock också att namnen i största möjliga utsträckning får en lokal prägel och berättar om ortens eller platsens historia (till exempel gatunamnen i Pilsbo). Gatunamnen är med andra ord ett sätt att föra vårt gemensamma kulturarv vidare.

Namnen ska gärna vara enkla att stava och uttala samt vara korta. Detta kan dock inte alltid uppnås. Så kallade memorialnamn används endast sedan namngivande person varit avliden en längre tid. På landsbygden används vid namnval befintliga ort- eller traktnamn så långt som möjligt med hänsyn tagen till kulturhistoriska och lokala förhållanden.

Till sist bör påpekas att namngivning är en av våra lagbundna verksamheter. Från och med 1 juli 2000 finns en hänsynsparagraf införd i Kulturminneslagens 1:a kapitel.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Relaterade länkar