Bygga, bo och trafik

Radhusområde och lekpark 

Här hittar du information om hur du söker bygglov, vad som gäller för vatten och avlopp, hur kommunen planerar och bygger nya bostadsområden eller vad som görs för att utveckla och utrusta kommunens vägar, gator och torg.

Här är de övergripande dokument som ligger till grund för planeringen i kommunen: Översiktsplan 2014, program för bostadsbyggande 2019-2023 samt cykelplan för Sigtuna kommun.

Kommunen har även tagit fram riktlinjer för exploateringsavtal och riktlinjer för markanvisning, som antagits i kommunfullmäktige 2018.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation