NoT

NoT står för Naturvetenskap och Teknik. Det är Experimentskafferiets egetutvecklade experimentmaterial.

NoT-teman

Inom konceptet NoT finns fem teman. Ett tema består av en låda med undervisningsmaterial (experimentmaterial och lärarhandledning) som räcker för 30 elever i ungefär en halv termin. Detta material riktar sig främst till elever i årskurs 1-6, fördelat på ”yngre" elever (Förskoleklass-åk 3) och ”äldre" elever (åk 4-6). "Yngre"-lådorna går med fördel även att använda i förskolan, även om delar av lärarhandledningen är skriven för grundskolelärare. Följande teman finns:

Tema: Årskurs: Ämne (n):
Kroppen(yngre) F-3 NO
Kroppen (äldre) 4-6 Bi, Ke, Fy, Hkk, Idh
Ljud (yngre) F-3 NO, Te
Ljud (äldre) 4-6 Bi, Ke, Fy
Ljus (yngre) F-3 NO, Te
Ljus (äldre) 4-6 Bi, Ke, Fy
Luft (yngre) F-3 NO, Te
Luft (äldre) 4-6 Ke, Fy
Vatten (yngre) F-3 NO, Te
Vatten (äldre) 4-6 Bi, Ke, Fy

 

För en tabell över vilket centralt innehåll i kursplanerna som varje tema behandlar, se dokument till höger. Om du vill du veta mer om något tema, exempelvis vilka experiment som ingår eller hur lärarhandledningen ser ut, kan du kontakta Experimentskafferiet.

Bokning och lån av NoT-lådor

Bokning av NoT-lådor görs i samband med ett utskick från Experimentskafferiet inför varje nytt läsår. Det går även att boka vid ett senare tillfälle, men då är risken större att lådan redan är bokad. Bokning görs via ett formulär på denna hemsida (se länk till höger). Det går även bra att ringa till Experimentskafferiet.

Att låna/hyra en NoT-låda kostar 400 kr per låda per termin och betalas av skolan pedagogen arbetar på. Pengarna används till två saker; framförallt att fylla på lådan igen samt till viss del att betala hämtning och lämning av lådan. 

Extra förbrukningsmaterial

Det går bra att beställa extra förbrukningsmaterial till din låda. En låda är normalt anpassad för 30 elever, men du kan i din bokning exempelvis ange att du ska ha 1 st låda till 50 elever (2 klasser). Du kommer då att få en vanlig låda, plus förbrukningsmaterial för 20 elever.

Fördelen med att endast beställa extra förbrukningsmaterial i stället för en till låda är att du endast har en låda att hålla reda på samt att det blir billigare för din skola.

Lämning och hämtning av NoT-lådor

Lämning och hämtning av lådor sköts av Experimentskafferiet.

NoT-lådor leveras till skolan i början av terminen.

NoT-lådor hämtas på skolan i slutet av terminen. Detta ska då vara gjort:

  • Inventering - Allt material ska inventeras (räknas) och inventeringslistan fyllas i. Spara så mycket du kan! Inventeringslistorna kan se lite olika ut men fylls i så här: Om antalet av en artikel stämmer, skriv ”OK”, om det inte stämmer skrivs det faktiska antalet. Exempelvis, om det på inventeringslistan står att det ska finnas 40 st batterier och det finns 40 st batterier, skriv ”OK” bredvid batterier på inventeringslistan. Om det inte finns 40 st batterier, utan exempelvis 39 st batterier, skriv ”39” bredvid batterier på inventeringslistan.
  • Rengöring - Materialet ska vara rengjort och eventuellt läckande material ska packas väl förslutet. Diskning kommer att behövas av visst material.
  • Utvärdering - Fyll i den utvärderingsblankett som ligger i lådan.

Ett tips är att låta eleverna inventera och rengöra material.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation

Relaterade dokument

När kommer min låda? 

HT 2019 kommer NoT- och NTA-lådorna att finnas ute på skolorna morgonen 30 augusti. De ska sedan stå klara för hämtning morgonen 3 december.

För VT 2020 är datumen 24 januari och 25 maj.