NTA

 

NTA står för Naturvetenskap och Teknik för Alla. Det är ett nationellt skolutvecklingskoncept framtaget av Kungliga Vetenskapsakademien och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien. I konceptet ingår fortbildning av pedagoger och experimentbaserat lektionsmaterial.

I Cecilia Seimans film (högst upp) ser du hur hennes elever på Norrbackaskolan arbetar med NTA-temat Fast eller flytande.

NTA-teman

Det finns 26 st NTA-teman. Ett tema består av en låda med undervisningsmaterial (experimentmaterial, lärarhandledning och ev. elevhandledningar) som räcker för 30 elever uppemot en termin. Undantag är Kroppen och Rymden som inte har något experimentmaterial utan istället genomförs på dator eller surfplatta, samt förskoletemana, Mönster och algebra och Ämnens egenskaper som räcker i två terminer. När en pedagog lånar en NTA-låda får hon eller han färdigt material för att undervisa inom ett naturvetenskapligt eller tekniskt område. Följande teman finns:

Tema: Årskurs: Ämne(n):
Luft Förskola Bi, Ke, Fy, Te
Vatten Förskola Bi, Ke, Fy, Te
(Ljud) (Förskola) (Bi, Fy, Te)
(Ljus) (Förskola) (Bi, Fy)
Jämföra och mäta F-1 Fy, Te, Ma
Fast eller flytande F-2 Fy, Ke
Förändringar F-2 Ke
Balansera och väga 1-2 Fy, Ma
(Testa teknik) (1-3) (Te)
Jord 1-3 Bi
Fjärilars liv 2-3 Bi
Rymden 2-5 Fy
Kroppen 4-7 Bi
Från frö till frö 4-6 Bi
Kretsar kring el 4-6 Fy
Kemiförsök 4-5 Ke
Rörelse och konstruktion 4-6 Fy, Te
Matens kemi 4-6 Bi, Ke
Flyta eller sjunka 4-6 Fy, Te
Mönster och algebra 4-6 Ma
(Mäta tid) 5-6 Fy, Te
(Papper) (4-6) (Te)
Magneter och motorer 6-7 Fy
Banbrytande teknik 6-8 Fy, Te, Hi
Ämnens egenskaper 7-9 Fy, Ke
Energi och hållbar utveckling 8-9 Bi, Fy, Ke, Te, Hi, Sh, Ge

 

Teman inom parentes har vi ej i Sigtuna kommun. För att läsa mer om varje tema, se länk till NTA:s hemsida till höger. För en tabell över vilket centralt innehåll i kursplanerna som varje tema behandlar, se dokument till höger.

Sigtuna kommun är NTA-medlem 

För att kunna ta del av NTA:s teman måste man som kommun eller fristående skola vara medlem i NTA Produktion och Service (NTA PoS). Detta blev Sigtuna kommun 2001. Varje medlem i NTA har en NTA-samordnare som ser till att allt omkring NTA fungerar. I Sigtuna kommun är Ludvig Wellander (Experimentskafferiet) NTA-samordnare. 

Introduktionsutbildning

Om en pedagog ska använda ett NTA-tema ska denne först gå en introduktionsutbildning. Här lär sig pedagogen om NTA i allmänhet. Introduktionsutbildningen är alltså inte temaspecifik. Introduktionsutbildningen är på en halvdag och går av stapeln i början av varje hösttermin (vid behov även i början av vårterminen). Den är kostnadsfri.

Introduktionsutbildningen går man bara en gång, oavsett om man ska undervisa i flera teman. 

Temautbildning

Efter introduktionsutbildningen går pedagogen en temautbildning. Denna är specifik för den NTA-låda som pedagogen ska börja använda. Man har inte rätt att använda en NTA-låda förrän man har gått tillhörande temautbildning. Temautbildningarna är på en heldag och går också av stapeln i början av varje hösttermin. En temautbildning kostar 1000 kr och betalas av skolan pedagogen arbetar på.

Man går alltså lika många temautbildningar som teman man ska undervisa i. 

Tematräff

Efter att pedagogen genomfört undervisning i sitt NTA-tema kan denna gå på en tematräff. På tematräffen möts pedagoger som haft samma NTA-tema för att utbyta erfarenheter. Tematräffar går av stapeln mot slutet av ungefär varannan termin. De är kostnadsfria. 

Sigtuna kommuns NTA-satsning

Barn- och ungdomsnämnden och kommunens rektorer har valt att använda NTA som ett medel för att höja grundskoleelevers betyg i biologi, kemi, fysik och teknik. Från och med 2012/2013 kommer varje elev i årskurs F-6 att genomföra ett visst tema (ett "kärntema" per årskurs). Detta kan ske antingen på höst- eller vårterminen:

 • Förskoleklass: Jämföra och mäta
 • Åk 1: Fast eller flytande
 • Åk 2: Balansera och väga
 • Åk 3: Förändringar (tjuvstartade 2011/2012)
 • Åk 4: Kretsar kring el (tjuvstartade 2011/2012)
 • Åk 5: Kemiförsök (tjuvstartade 2011/2012)
 • Åk 6: Rörelse och konstruktion

I samband med denna satsning blir förstås många pedagoger inom Sigtuna kommun fortbildade inom NTA. Varje termin brukar ungefär 60 Sigtunalärare genomgå en temautbildning. Det är mycket viktigt att inga elever hamnar utanför denna NTA-satsning. Den som ser till att detta inte sker är NTA-kontaktpersonen.   

NTA-kontaktpersoner

På varje skola i Sigtuna kommun finns en NTA-kontaktperson. Denna ansvarar för att:

 • NTA-satsningen (se ovan) genomförs på skolan.

Om du som pedagog är osäker på vem som är NTA-kontaktperson på din skola kan du höra av dig till Experimentskafferiet. 

Bokning och lån av NTA-lådor

Bokning av NTA-lådor, och eventuell introduktions- och temautbildning, görs i samband med ett utskick från Experimentskafferiet inför varje nytt läsår. Det går även att boka vid ett senare tillfälle, men då är risken större att lådan redan är bokad eller att alla utbildningar redan varit. Bokning görs via ett formulär på denna hemsida (se länk till höger). Det går även bra att ringa till Experimentskafferiet.

Att låna/hyra en NTA-låda kostar 1250 kr per låda för en termin och betalas av skolan pedagogen arbetar på. Pengarna används till tre saker; att fylla på lådan igen, att betala en elevavgift till NTA (20 kr/elev) samt att betala hämtning och lämning av lådan.

Några lådor är undantag. Energi och hållbar utveckling kostar 600 kr för en termin. Förskoletemana, Mönster och algebra samt Ämnens egenskaper lånas ett läsår i taget. Då kostar första terminen 1 250 kr som vanligt, sedan kostar andra terminen endast elevavgiften för de elever som använder lådan (20 kr/elev). Rymden och Kroppen har ingen låda med material - här betalas istället en elevavgift (20 kr/elev) för varje elev som använder temat, som då får då tillgång till det digitala materialet under ett läsår (alltid HT+VT).

Extra förbrukningsmaterial

Det går bra att beställa extra förbrukningsmaterial till din låda. En låda är normalt anpassad för 30 elever, men du kan i din bokning exempelvis ange att du ska ha 1 st låda till 50 elever (2 klasser). Du kommer då att få en vanlig låda, plus förbrukningsmaterial för 20 elever. Då kan du genomföra hela temat med ena klassen, och därefter börja om med den andra klassen, utan att få slut på material. Vissa teman tillåter även att du, med 1 st låda med förbrukningsmaterial för 2 klasser, arbetar med båda klasserna samtidigt/parallellt. Om detta är möjligt får du bedöma själv själv på temautbildningen.

Fördelen med att endast beställa extra förbrukningsmaterial i stället för en till låda är att du endast har en låda att hålla reda på samt att det blir billigare för din skola.

Lämning och hämtning av NTA-lådor

Lämning och hämtning av lådor sköts av Experimentskafferiet.

NTA-lådor leveras till skolan i början av terminen.

NTA-lådor hämtas på skolan i slutet av terminen. Detta ska då vara gjort:

 • Inventering - Allt material ska inventeras (räknas) och inventeringslistan fyllas i. Spara så mycket du kan! Inventeringslistorna kan se lite olika ut men fylls i så här: Om antalet av en artikel stämmer, skriv ”OK”, om det inte stämmer skrivs det faktiska antalet. Exempelvis, om det på inventeringslistan står att det ska finnas 40 st batterier och det finns 40 st batterier, skriv ”OK” bredvid batterier på inventeringslistan. Om det inte finns 40 st batterier, utan exempelvis 39 st batterier, skriv ”39” bredvid batterier på inventeringslistan.
 • Rengöring - Materialet ska vara rengjort och eventuellt läckande material ska packas väl förslutet. Diskning kommer att behövas av visst material.
 • Elevhandledningarna - Glöm ej att packa ned elevhandledningarna! De står ej med på inventeringslistan.
 • Utvärdering - Fyll i den utvärderingsblankett som ligger i lådan.

Rengöring av material görs med fördel av eleverna, då detta moment är en del av arbetet.

Fasta lådor

Det finns några förskolor och grundskolor som har köpt in pch äger egna NTA-lådor. För påfyllning av förbrukningsmaterial i dessa lådor gäller följande: Skriv ned exakt vad som ska beställas och kontakta Experimentskafferiet. Experimentskafferiet gör beställningen från NT Skolmaterial och skriver skolan som fakturerings- och leveransadress. Beställ i god tid, då leveranstiden kan vara upp till 2 månader.

Revidering av teman

Temana Flyta eller sjunka, Från frö till frö, Förändringar, Kretsar kring el, Magneter och motorer, Rörelse och konstruktion och Matens kemi har i efterhand reviderats utifrån Lgr 11. Det betyder att du som inte nyligen gick temautbildningen i något av dessa teman kan äga en utdaterad variant av lärarhandledningen, som inte passar materialet i lådan (gamla lärarhandledningar är ringhäften, medan nya är pärmar). När du bokar något av dessa teman nästa gång kryssar du i bokningsformuläret i att du vill ha den nya lärarhandledningen, så får du den kostnadsfritt.

Pedagogiska planeringar

Exempel på pedagogiska planeringar för NTA-teman finns på NTA:s hemsida (se länk till höger). När du är på hemsidan, klicka på önskat tema och titta under rubriken "Extramaterial, uppdateringar mm".

Teknikuppdragen

Teknikuppdragen är fem olika teknikuppdrag, vilka är tilläggsuppdrag till fem av de "ordinarie" NTA-temana. De kan användas som en direkt fortsättning på temat eller separat vid ett senare tillfälle, även i åk 7-9. Det går även att använda uppdragen utan att eleverna har sysslat med de ursprungliga temana. Ett teknikuppdrag kan ta alltifrån 2 till 10 lektioner, beroende på hur stort uppdraget görs.

Varje teknikuppdrag består av endast ett häfte på ca 30 sidor. I detta finns både handledning till läraren och kopieringsunderlag till elever. Till teknikuppdragen finns ingen materielsats och ingen NTA-låda behövs.

Följande teknikuppdrag finns:

Teknikuppdrag: Tema:
Framtidens ljuskällor Kretsar kring el
Framtidens transporter Rörelse och konstruktion
Framtidens farkoster Flyta eller sjunka
Framtidens mat Matens kemi
Framtidens kommunikation Magneter och motorer

 

Experimentskafferiet har ett exemplar av vardera Teknikuppdragen. Dessa är gratis att låna. Vill en skola ha egna kan man köpa via Experimentskafferiet.

Prislista

Självkostnadspriser. Exklusive moms. Varje skola betalar för sina lärare. Experimentskafferiet fakturerar skolan en gång per termin.

Introduktionsutbildning 0 kr
Temautbildning (inklusive mat, fika och handledning) 1 000 kr
Lån av NTA-låda (en termin) 1 250 kr
  Undantag:  
  - Lån av Energi och hållbar utveckling (en termin) 600 kr
  - Lån av Rymden och Kroppen (ett läsår) 600 kr
  - Lån av förskoletema (första terminen) 1 250 kr
  - Lån av förskoletema (andra terminen) 20 kr/elev
  - Lån av Mönster och algebra (första terminen) 1 250 kr
  - Lån av Mönster och algebra (andra terminen) 20 kr/elev
  - Extra förbrukningsmaterial för 1 st elev Cirka 20 kr (beror på temat)
  - Hämta en låda själv hos Experimentskafferiet - 50 kr
Tematräff 0 kr
Byte till reviderad lärarhandledning 0 kr

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation

När kommer min låda? HT 2019 kommer NoT- och NTA-lådorna att finnas ute på skolorna morgonen 30 augusti. De ska sedan stå klara för hämtning morgonen 3 december.

För VT 2020 är datumen 24 januari och 25 maj.