RUM-listor

2017-10-25

Nu är det dags igen för alla elever mellan 6-21 år att skriva på att de vill vara medlemmar i RUM under läsåret 17/18.

Information om Sigtuna kulturskola elev- och intresseförening

Sigtuna kulturskola elev- och intresseförening är en ideell förening med syfte att tillvarata elevernas intressen på skolan, och är därmed som Kulturskolans ”elevråd”.

I föreningen får alla elever på kulturskolan kan vara med, oavsett om man spelar, sjunger, går på bild och form, dansar, eller spelar teater. Föräldrar och lärare får också vara med.Sigtuna kulturskola elev- och intresseförening är ansluten till Riksförbundet Unga Musikanter (RUM) vilket innebär att Kulturskolans samtliga elever erbjuds medlemskap i RUM.

Det är helt gratis för eleverna att vara med i föreningen!

RUM är en riksorganisation som vänder sig till barn och ungdomar som ägnar sig åt musik, sång, dans, drama och andra kulturyttringar. RUM har ca 40 000 medlemmar i hela landet i åldern 6-25 år. För att bli medlem måste man vara ansluten genom en enskild förening, vår förening heter Sigtuna kulturskola elev- och intresseförening. Medlemmar får möjlighet att delta i RUM:s kurser, tävlingar, festivaler och andra arrangemang, och organisationen har ett omfattande utbud av aktiviteter både internationellt, nationellt och regionalt. Medlemskapet i RUM är helt gratis, och innebär inte några kostnader eller andra åtaganden för den enskilde medlemmen.

Sigtuna kulturskola elev- och intresseförening får varje år ett bidrag ifrån staten som grundar sig på hur många medlemmar föreningen har, och det är därför viktigt att föreningen har så många medlemmar som möjligt. Enligt statens regler för statsbidrag till ungdomsorganisationer skall medlemskapet bekräftas skriftligt av medlemmen själv. Detta kallar staten för en viljeyttring (eftersom man inte kan teckna något avtal med minderåriga).Därför ber vi Kulturskolans elever att varje år på höstterminen skriva på listor för medlemskap i föreningen. Medlemskapet är naturligtvis helt frivilligt. Den elev som inte vill vara medlem och avstår ifrån att skriva på någon lista, kommer inte att registreras som RUM-medlem.

Vi hoppas att föreningen ska kunna genomföra många bra och roliga aktiviteter för kulturskolans elever, föräldrar och alla andra Sigtunabor!

Mer information om RUM finns på organisationens hemsida www.rum.se

Om ni har några frågor kring detta kontakta:Kulturskolechef Eva Sjögren van Berkel, eva.sjogren-van-berkel@sigtuna.se eller: Riksförbundet Unga Musikanter medlem@rum.se tel 077-191 91 40

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation