Förändring i vår organisation

2011-08-12

Inför hösten har vi gjort förändringar i vår inre organisation, det innebär bland annat att vi, förutom chef, också kommer att ha en biträdande chef på Kulturskolan. Det är Marianne Clausén, tidigare danslärare och tf chef under del av förra läsåret. Tillsammans med medarbetarna har vi tagit fram en något förändrad organisationsmodell som vi prövar nu i första hand under hösten.

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan