Kulturskolan gör organisationsförändring för att klara budget

2019-03-13

Kulturskolan har i år fått en minskad budgetram, vilket gör att kostnaderna är större än intäkterna. Kulturskolan behöver därför göra organisationsförändringar för att klara budget.

I organisationsförändringen arbetar kulturskolan för att barn, ungdomar och medarbetare ska påverkas så lite som möjligt och med att säkerställa att kommunen även fortsättningsvis kommer att kunna erbjuda våra barn och ungdomar ett rikt utbud av kurser via kulturskolan.  

Vilka konsekvenser förändringen kommer få för enskilda elever är i dagsläget inte klart. Konsekvenser kan i så fall röra sig om längre kötider än idag eller att man som elev på kulturskolan kan får byta lärare. Vårdnadshavare till berörda barn kommer i dessa fall att informeras. För skolorna innebär förändringen att kompanjonlärarskapet och Kulturpoolen halveras.

Verksamheten minskar med motsvarande 3,3 heltidstjänster, där flera av dem är på deltid. Sammanlagt handlar det om sex personer som berörs, varav två som haft heltid kommer att erbjudas tjänster på 80 procent. Dessutom dras de visstidsanställningar och tillfälliga tjänsteutökningar som finns under innevarande läsår in från hösttermin 2019. Genom att höja kursavgifterna och ta bort rabatter som funnits har vi kunnat undvika att göra än större förändringar i kursutbudet och i personalgruppen. 

Det minskade ekonomiska utrymmet för kulturskolan beror på tre saker: 

1. Kommunens rambudget har minskat för kulturskolan. 

2. Skolorna har fått en mindre budget och inte längre har råd att köpa in lika mycket verksamhet från kulturskolan.

3. Statsbidrag från Kulturrådet finns inte längre att söka för visstidsanställningar och utökade tjänster i och med budgeten som beslutats av riksdagen.

Mer information kommer när Kulturskolans omorganisation är klar.

 

Eva Sjögren van Berkel, kulturskolechef

eva.sjogren-van-berkel@sigtuna.se, 08-597 831 37

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan