Information om Sigtuna kulturskola elev- och intresseförening

2016-10-17

Sigtuna kulturskola elev- och intresseförening är en ideell förening med huvudsakligt syfte att tillvarata elevernas intressen på skolan, och tjänar därmed som Kulturskolans ”elevråd”.

Sigtuna kulturskola elev- och intresseförening är ansluten till Riksförbundet Unga Musikanter (RUM) vilket innebär att Kulturskolans samtliga elever erbjuds medlemskap i RUM.

RUM är en riksorganisation som vänder sig till barn och ungdomar som ägnar sig åt musik, sång, dans, drama och andra kulturyttringar. RUM har ca 40 000 medlemmar i hela landet i åldern 6-25 år. För att bli medlem måste man vara ansluten genom en enskild förening, i detta fall Sigtuna kulturskola elev- och intresseförening.

Medlemmar får möjlighet att delta i RUM:s kurser, tävlingar, festivaler och andra arrangemang, och organisationen har ett omfat-tande utbud av aktiviteter både nationellt och regionalt. RUM-medlemmar får också RUM:s medlemstidning Rum’ba fyra gånger per år.

Medlemskapet i RUM är helt gratis, och innebär inte några kostnader eller andra åtaganden för den enskilde medlemmen. Sigtuna kulturskola elev- och intresseförening får varje år ett bidrag ifrån staten som grundar sig på hur många medlemmar föreningen har, och det är där-för av stor vikt för föreningen att uppnå ett så stort medlemstal som möjligt. Enligt statens regler för statsbidrag till ungdomsorganisationer skall medlemskapet bekräftas skriftligt av medlemmen själv. Detta kallar staten för en viljeyttring (eftersom man inte kan teckna något avtal med minderåriga), och detta är skälet till att Sigtuna kulturskola elev- och intresseföre-ning under höstterminen varje år ber Kulturskolans elever att skriva på listor för medlemskap i föreningen. Medlemskapet är självfallet helt frivilligt. Den elev som inte vill vara medlem och avstår ifrån att skriva på någon lista, kommer inte att registreras som RUM-medlem.

Mer information om RUM finns på organisationens hemsida www.rum.se

Om ni har några frågor kring detta kontakta:


Anders Elers Ivarsson
Kulturskolechef
073-666 31 01

Fredrik Torgnysson
konsulent, RUM
070-14 77 002

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan

Relaterade dokument