Därför får Sigtuna kommuns medarbetare dansa och skapa på betald arbetstid

2018-10-24

Det är viktigt att ta signaler om ohälsa på allvar och bryta mönster tidigt innan situationen hinner accelerera för långt. Allt fler forskare har upptäckt att kulturen är en outnyttjad resurs i folkhälsoarbetet. Därför erbjuds alla våra medarbetare att, på betald arbetstid, gå en eller flera av våra kurser inom hållbar arbetshälsa.

Deltagarna får bland annat pröva på olika kulturuttryck som till exempel drama, bild & form, skrivande, rörelse och avspänning.

Malin Stintzing, som håller i kurserna Kultur & Hälsa - förebyggande stresshantering, samt Ditt inre & yttre ledarskap, är dramapedagog och lärare i dynamisk pedagogik. Hon berättar att resultaten som deltagarna brukar vittna om, stämmer väl överens med det forskningen säger.- Deltagarna får ett större lugn, ökad förmåga till tillit, mod, öppenhet, förståelse och empati både för sig själva och andra. Det handlar om ökad medvetenhet och självinsikt, att hitta och frigöra inneboende resurser, sätta gränser och värdera sig själv och tydliggöra sin kommunikation, säger hon. 

Höstens kurser pågår och det kommer nya chanser till våren - för Sigtuna kommun satsar på en hållbar arbetsmiljö!

dansande personer i rörelse

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan
Relaterade länkar