Dags att förnya medlemsskapet i RUM

2018-11-07

Du/ ditt barn kommer få frågan av din lärare om de vill vara med i vår elev och intresseförening som är ansluten till Riksförbundet Unga Musikanter, RUM.


Det är gratis att vara medlem

Föreningen möjliggör kulturskolans läger, ekonomiskt och med hjälpande föräldrar

Du kan få åka på läger och gå på kurser billigare som RUM-medlem

Du får rabatt i en del musikaffärer

Du kan som medlem vara med i styrelsen och bestämma vad föreningen ska göra

Du är medlem i Sveriges 3:e största ideella ungdomsorganisation.

Du kan få gå ledarskapsutbildningar och utbildningar i föreningsteknik via RUM

Vår förening Sigtuna kulturskolas elev- och intresseförening och RUM:s Stockholmsdistrikt kan hjälpa till att bekosta större evenemang för eleverna.

Vår förening kan hjälpa till att bekosta studiebesök, konsertbesök, teaterbesök och besök på dansföreställningar m.m.

Naturligtvis är det frivilligt att vara medlem, och skriver du inte på listan registreras du inte som medlem.

Det är Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor som bestämt att alla elever måste bekräfta sitt medlemskap varje år med en namnteckning.

Enligt statens regler för statsbidrag till ungdomsorganisationer skall medlemskapet bekräftas skriftligt av medlemmen själv. Detta kallar staten för en viljeyttring (eftersom man inte kan teckna något avtal med minderåriga).

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan