Ämneskurs - Slagverk

Slagverk är ett samlingsnamn för många instrument, vilket innebär att om man väljer att spela slagverk, väljer man att spela hundratals intrument.

Från årskurs 3 till och med det året man fyller 21 år.

Slagverk brukar delas in i olika familjer nämligen, slagverk, timpani, mallets och trumset. Trumsetet används oftast i pop, jazz och afrostil. Pukor och mallets används oftast i mer klassiska sammanhang.

trumset

Trumset. Fotograf: Sigtuna kommun

Undervisning enskilt eller i grupp

Väljer man att spela slagverk så får man antingen spela enskilt eller i grupp. All slagverksundervisning är i Kulturskolans hus. Det finns även olika slags ensembler som eleverna erbjuds att vara med i.

Slagverk

Till slagverksgruppen hör alla rytm och slaginstrument som till exempel trumset, congas, tamburin, bongos, triangel, cymbal, marackas, slag, skrap, rasselinstrument med flera.

Percussion

Percussion. Fotograf: Sigtuna kommun 

Timpani


Timpani är samlingsnamnet på pukor i olika storlekar. De används som regel i orkestrar och slagverksensembler.

 

Mallets

Mallets är alla stavspel - xylofon, vibrafon, marimba, chimes och klockspel. På Kulturskolan drivs en malletensemble för att man som slagverkare också ska få närma sig melodi- eller ackordinstrument. 

 

Mallets

Mallets. Fotograf: Sigtuna kommun

 Marimba

Marimba - foto Sigtuna kommun

Notläsning

Att slagverk kräver en god känsla för rytm och en utmärkt koordination vet de flesta, men att det är precis lika viktigt för de som utövar slagverk att lära sig noter som för andra instrumentalister kanske inte alla tänker på. Noterna skrivs i basklav eller i trumklav, där de olika slagverken har sin plats i notsystemet. Rytmen noteras på samma sätt som den görs för alla instrument.

 

Eget instrument

Tyvärr kan man inte hyra slagverk från Kulturskolan. Ett trumset bör man ha hemma för att få ut så mycket som möjligt av undervisningen. 

 

Lärare

Jonathan Lundberg

Wielle Waninger

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation