Ämneskurs - FMT -Funktionsinriktad musikterapi

FMT är en musikterapiform med en tydlig struktur. Vi använder inga ord, bara musik. Du vägleds genom musikaliskt gensvar från terapeuten. Nya utvecklande steg förs in steg för steg.

Från 5 års ålder upp till och med det året man fyller 21 år. 

Vi tar musiken till hjälp för att skapa kroppslig medvetenhet som stimulerar hjärnans utveckling och tvärtom. Terapeuten följer noggrant din utveckling.

FMT skapar förutsättningar för att utveckla: kroppsuppfattning, självförtroende, lust och motivation, energi, koncentration, minne, socialt samspel och vakenhet.

FMT handlar om helhetsutveckling. Du kan genom din egen drivkraft få hjälp med att utveckla olika förmågor.

FMT är alltid individuell eftersom varje människa har sitt eget tempo i mognadsprocessen.

Denna neuromuskulära metod är kravlös och lustbetonad. All samverkan sker genom musik med olika instrument under trygga former. Inga musikaliska förkunskaper krävs av dig.

FMT-metoden är skapad och utvecklad av Lasse Hjelm.
Metoden används inom habilitering, rehabilitering, förskola, förskoleklass, skola, särskola, daglig verksamhet, äldreomsorg och friskvård.

Till höger finner ni en länk till FMT-metodens hemsida. 

Terapeut

Lena Bodén är FMT-terapeut och utbildad vid Musikterapiinstitutet i Uppsala. 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation