Musikteori

Kulturskolan erbjuder undervisning i musikteori, för de elever som vill ha en djupare förståelse för det musikaliska hantverket.

Från årskurs 7 och till och med det året man fyller 21 år

Att ha en god grund i musikteori gör det inte bara lättare för eleven i notläsning inom sitt specifika instrument utan ökar elevens möjligheter att så småningom också kunna komponera egen musik, skriva körsatser eller dirigera en orkester.

Undervisning i grupp

Undervisningen sker i Kulturskolans hus i Märsta i grupper om fyra till fem personer.

Undervisning i tre steg

Undervisningen sker i tre steg. Om man vill börja teorikursen i andra eller tredje nivån kontrolleras förkunskaperna så att eleven inte ska börja på en allt för svår nivå.

Steg 1

I det första steget lär sig eleven elementär notläsning och obehindrad notläsning av G-, F- och C-klaver. För att börja i steg ett krävs det inga förkunskaper. Kurstiden är tre månader.

Steg 2

Kurstiden är fem månader och innehåller:

Intervaller
Fortsättning elementär notläsning
Treklanger och dess omvändning
Tonarter och deras förtecken
Kvintcirkeln
Harmonilärans vanligaste funktionsbeteckningar
Grundläggande regler i skrivande av sträng fyrstämmig körsats
Skriva basstämma till given melodi
Harmonisera given melodi
De vanligaste musiktermerna
De viktigaste musikhistoriska epokern

Steg 3

Tredje steget är en påbyggnadskurs på steg två. Kurstiden är ett läsår, och här får man ytterligare fördjupa sina kunskaper i musikteori.

Lärare

Torbjörn Nilsson

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Till teorilärarens sida

Till teorilärarens sida