Maria Edin

Maria EdinJag är legitimerad lärare och danspedagog och utbildad vid Danshögskolan i Stockholm. Jag har även studerat teater,mim, kommunikation med mera.

All min undervisning riktar sig till grundskolan.

På Sagaskolan deltar jag i ett utvecklingsarbete där vi tillsammans undersöker hur dans och rörelse kan stärka elevernas kunskapsinhämtning och personlighetsutveckling.  Tillsammans med klassläraren formulerar vi ett mål utifrån de i det centrala innehållet (Lgr 11) som är aktuella i klassrummet. Genom att engagera både knopp och kropp så arbetar vi för måluppfyllelse för skolans alla elever. När vi tar vara på elevens kreativitet och skapandeförmåga såväl kroppsligt som verbalt ger vi eleven flera uttrycksätt att inhämta och formulera kunskap på. Alla elever på skolan får ta del av verksamheten varje vecka.

 

När vi dansar tränar vi muskler, stärker konditionen, övar koordination med mera. Vi tränar olika kommunikativa förmågor genom samarbete, lyhördhet för sig själv och andra. Vi tränar vår skapande- och uttrycksförmåga genom improvisation, komposition och framträdande. Vi tränar förmågan till förståelse av begrepp såsom, snabb, framför, nära, kraftfull, innan, rytm, puls etc. Vi tar vara på den inneboende dans och rörelseglädjen som finns naturligt!

Det är roligt, viktigt och stimulerande att arbeta ute i kommunens grundskolor!

AKTUELLT FÖR MINA ELEVER:

Dansa!

 

 

 

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation