Välkommen till Team C!

I team C går 10 elever från år 1-3. Vi är 2 pedagoger, Marie och Helga samt 6 elevassistenter som arbetar med och för eleverna.
Undervisningen planeras utifrån grundsärskolans läroplan, kursplan ämnesområden. Eleverna har individuellt upplagda arbeten som utgår från de mål som eleven har i sin Individuella Uvecklingsplan (IUP). Varje termin arbetar vi med flera olika teman, då planerar vi undervisningen utifrån de olika ämnesområdena som finns i kursplanen. På så sätt får eleverna en bättre förståelse för innehållet eftersom de får uppleva och bearbeta informationen på flera olika sätt.
I undervisningen använder vi ofta konkreta material, lärplattor, datorer och arbetsböcker anpassat för varje elevs sätt att lära.

 

En arbetsvecka:
Varje dag inleds med en samling där vi går igenom innehållet under dagen. Under veckan har eleverna undervisning av andra pedagoger i musik och textil- och träslöjd. 
Idrott, hemkunskap, bild och bad ansvarar vi själva för tillsammans med elevassistenterna i klassen. Vid badet i Midgårdsbadets rehabbassäng får eleverna träna vattenvana samt att flyta på rygg.

 

Schema: VT2019     

             

Eleverna har jobbat med sopsortering/återvinning, och har skapat med skräp.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation