Välkommen till Team B!

                 

Vi i team B är en blandad grupp med barn år 1-5. I gruppen är det 6 barn, 2 pedagoger, (Minna och Eva) och 4 assistenter. Våra lokaler finns i Röda huset på Centralskolan där vi håller till i ändamålsenliga lokaler med takliftar och en egen matsal. Vi har även en fin inhängnad innergård att tillgå.

                                       

Vi arbetar utifrån grundsärskolans läroplan och eleverna läser kursplanen ämnesområden.
Alla elever har individuella scheman som innehåller både individuellt arbete och arbete i grupp med vuxet stöd. Vi jobbar med AKK och använder föremål,bilder och taktilt teckenspråk med mera. I undervisningen använder vi även konkret material, lärplattor och datorer.

Vi har ett nära samarbete med habiliteringen och vi använder våra upplevelserum vita rummet och motorikrummet regelbundet. Vi arbetar mycket med motorisk träning och använder olika hjälpmedel.
Vi har daglig föräldrakontakt via PictureMyLife, som är en digital kontaktbok.

 

Vi använder Movego och Hopp&Lek som träningsredskap.

Besök gärna http://jumpandjoysweden.com/ för mer information.

          
 

En vecka hos oss kan se ut så här:

Måndag: Estetisk verksamhet

Tisdag: Sångpedagog från kulturskolan kommer till klassen.

Onsdag: ridning/ rullstolsdans

Torsdag:Bad i Midgårdsbadets rehab bassäng

Fredag: Taktil massage

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation