Grundsärskolans fritidshem

 

Öppettider:

Våra öppettider är 6.30-18.00. 
Mellan 7.00-7.30 serverar vi frukost.
Efter det så är det fri lek fram till skolan börjar, 8.10.
Mellanmål serveras 14.20-

Vår verksamhet: 

Vi har för närvarande 44 barn inskrivna, uppdelade på 3 avdelningar.

 • Krokodilen (röda skolan och gula huset)
 • Krabban

 

Fritidsdagen börjar 14.00 med samlingar i mindre grupper.
Där får eleverna veta med vem de är tillsammans med, och vad de skall göra.
Mellanmålet serveras vid 14.20.
Därefter är det fri lek/ aktivitet.

Vi erbjuder barnen olika styrda aktivitet tex.

 • Skapande/pyssel
 • Röris
 • IKT (Kul med Ipad)
 • Promenader/utevistelse
 • Bak
 • Bad på midgårdsbadet
 • Bibliotek/Sagostund
 • Gymnastiksalen
 • Upplevelserum (Vita rummet, Svarta rummet, Sagorummet och Motorikrummet i röda skolan)
 • På fredagar - Just Dance, Karaoke, Bingo, Film

 

På fredagar börjar vi med aktiviteterna redan vid 13.00, då skolan slutar. 

Under hela fritidstiden lär vi genom leken. Vi tränar och hjälper eleverna i sina förmågor att utveckla och förstå dem.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation

LPP för fritids