Elevhälsan

Skolhälsovården ska bevara och förbättra elevernas själsliga och kroppsliga hälsa samt verka för sunda levnadsvanor hos dem.

Skolhälsovården  samarbetar med skolans övriga elevhälsopersonal och med sjukvårdens olika verksamheter

Skolsköterska Helena Gotthold, är på skolan måndagar till torsdagar och vissa fredagar.

Skolan har även tillgång till:
Kurator: Monica Näsström 
Skolpsykolog: Linda Rosqvist (Särskolan).

All verksamhet inom skolhälsovården är kostnadsfri.

Vi har tystnadsplikt. Om du eller ditt barn inte vill att något ska föras vidare så respekterar vi alltid detta!

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan