Föräldrarådet vid Grundsärskolan

Syftet med föräldrarådet är att få en ökad samverkan med föräldrarna på vår skola och ett större föräldraengagemang. Rådet är ej beslutsfattande utan rådgivande. Regelbundna möten ska hållas, där skolans representanter och föräldrar arbetar med olika frågeställningar kring skolans verksamhet.

Förutom föräldrarepresentanterna medverkar rektor och personalrepresentanter.

Rådet träffas två gånger per termin.

Inför mötet skickar rektor ut en dagordning till representanterna. Minnesanteckningar förs varje möte. De distribueras sedan vidare till  föräldrar samt läggs på skolans hemsida.

Frågor som kan tas upp är t.ex. hur skolans praktiskt arbetar med sitt systematiska kvalitetsarbete, vision och värdegrund i praktiken, skolans framtid, föräldrainflytande i verkligheten. Rådet kan också bjuda in föreläsare, föreslå litteratur m.m.

Föräldrarepresentanterna väljs varje läsår på det första föräldramötet.

”Barn börjar med att älska sina föräldrar, senare fördömer de dem. Sällan, om ens någonsin, förlåter de dem.” Oscar Wilde 

Verksamhetsidé för Föräldrarådet vid Grundsärskolan

 

  • att arbeta för en ökad samverkan mellan föräldrar och skola.
  • att öka föräldrars engagemang, delaktighet och inflytande på skolans utveckling. 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan