För dig som Förälder/Vårdnadshavare

Här skall du som förälder kunna hitta aktuell information som gäller ditt barn och skolans aktiviteter. Nedan hittar du en hel del ikoner som länkar dig vidare till bra information.

Grundsärskolan har ett föräldraråd

Att få en ökad samverkan med föräldrarna på vår skola och öka föräldraengagemanget är viktigt för oss. Föräldrarådet där skolans representanter och föräldrar arbetar med olika frågeställningar kring skolans verksamhet har regelbundna möten under hela  läsåret.

Frågor som kan tas upp är t.ex. hur skolans praktiskt arbetar med sitt systematiska kvalitetsarbete, vision och värdegrund i praktiken, skolans framtid, föräldrainflytande i verkligheten.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan
SKOLVERKET