Välkommen till Sigtuna kommuns grundsärskolan

För närvarande är 60 elever mottagna i grundsärskolan. Vi arbetar i team. I teamet ingår två pedagoger, elev- och personliga assistenter. Vi samarbetar även med Centralskolans praktiskt estetiska lärare.


Ansvarig för grundsärskolans verksamhet är rektor, Ann Jansson.

Fakta

Grundsärskolan är en egen skolform med egen läroplan och kursplaner. Grundsärskolan omfattar utbildning i samma ämnen som i grundskolan, eller inom ämnesområden, eller en kombination av dessa.

Inriktning träningsskola är avsedd för de elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen. Istället för enskilda ämnen rymmer träningsskolans kursplan de fem ämnesområdena; estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning.

 

Inkludering

Eleverna inkluderas utifrån deras förmågor och förutsättningar, ibland både enskilt och i grupp mellan de olika grundsärskoleteamen och med grundskolans olika elevgrupper.

 

Värdegrunden 

Eleverna i träningsskolan arbetar kontinuerligt med de olika delarna i värdegrundsblomman. Eleverna i grundsärskolan startar varje hösttermin med ett värdegrundstema.

Arbetslagets Team:

Inger Ahlgren Dahl Team A
Marie Ljus Team A

Minna Engstrand Team B 
Eva Lundin Team B

Helga Eriksson Team C
Marie Flodin Stark Team C

Arne Hägervik Team D
Karin Damlin Team D

Cathrine Liljekvist Team E
Emelie Larsson Team E

Monica Malmberg Team F
Josefine Andersson Team F

Ann Kronberg Larsson Team G
Marie Bergfeldt Team G

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Information

AKTUELLT


Verksamhetens kvalité är enligt Skolinspektionen mycket bra och det visar deras beslut efter tillsynen den 30 mars 2017.
Verksamheten uppfyller författningarnas krav i alla delar inom de arbetsområden som granskats.

Skolinspektionens beslut

Nu ligger resultatet för föräldraenkäten om skolan här nedan.
Gällande fritidsverksamheten så sker undersökningen i slutet av januari 2019.
Vill ni läsa Kvalitetsredovisningen, så finns den på kommunens hemsida.

Resultat föräldraenkät skola HT2018