Lärvux - Livslångt lärande

Bild på skrivmaterialLärvux är en utbildning för vuxna personer med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Målet med utbildningen är att vuxna med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. 

Lärvux syftar till att ge eleverna kunskaper och färdigheter som de behöver för att bättre klara arbete, boende, fritid eller fortsatta studier. Kurserna inom Lärvux anordnas på grundläggande nivå och på gymnasial nivå samt som svenska för invandrare. Undervisningen är anpassad efter varje elevs förutsättningar och behov.

Eleverna arbetar enligt en individuell studieplan som upprättas tillsammans med personal. Studieplanen följs upp och utvärderas regelbundet.

Läromedel och studietakt anpassas utifrån elevens behov och förutsättningar. Även undervisningen utgår från elevens förutsättningar. Undervisningen ges i liten grupp eller i stor grupp beroende på behoven. Arbete i grupp ger såväl kunskaper som social gemenskap och glädje. Gruppen ger trygghet och eleverna stöttar och hjälper varandra.

Var finns Lärvux?

 
Lärvux i Sigtuna kommun samarbetar i dagsläget med Sollentuna, Knivsta och Upplands Väsby kommun. I Sigtuna har Lärvux lokaler i Kunskapens Hus, Vikingavägen 2 i Märsta. I Sollentuna har Lärvux lokaler på Turebergsvägen 1B. 

Alla vuxna som har en utvecklingsstörning eller en förvärvad hjärnskada är välkomna att söka till Lärvux på Arlanda Komvux. 

 

Ansöka till Lärvux på Arlanda komvux


För dig som är folkbokförd i Sigtuna kommun

Ta kontakt med Sigtuna Kompetens Center – SKC.

På Sigtuna Kompetens Center finns Sigtuna kommuns samlade stöd för vuxna som är folkbokförda i kommunen och som vill börja studera. Där finns också möjlighet att träffa studie- och yrkesvägledare för att diskutera dina studier eller att få hjälp att skriva din ansökan. Du kan också ringa 08–597 830 90 för att komma i kontakt med yrkes- och studievägledarna på SKC.

På SKC´s hemsida www.sigtuna.se/skc får du aktuell information om till exempel öppet-, drop in- och telefontider, kontaktuppgifter mm. Det är också till SKC du ska lämna din ansökan eller skicka den till:

Sigtuna kommun
Sigtuna Kompetenscenter/SKC
195 85 Märsta

Anmälan görs på anmälningsblanketten som du hittar här till höger. 

När din anmälan kommit in till SKC kontaktar en studie- och yrkesvägledare dig och ni bestämmer tid för ett möte. Till mötet tar du med dig kopior på betyg från tidigare studier och gärna någon person som står dig nära. Du pratar med en studie- och yrkesvägledare om varför du vill studera och vad du har för mål med studierna. Studie- och yrkesvägledaren skriver ner det ni pratar om och sedan fattar SKC´s rektor beslut om dina studier.

 

För dig som är folkbokförd i en annan kommun 

Ta kontakt med din hemkommun 

Du som är bosatt i någon annan kommun än Sigtuna kommun, lämnar din ansökan till din hemkommun. Det är din hemkommun som bestämmer om du får börja studera. Om din hemkommun bestämmer att du får börja studera skickar din hemkommun din ansökan vidare till oss på Lärvux.

Lärvux i Sigtuna
Sigtuna kommun
195 85 Märsta

Anmälan görs på anmälningsblanketten som du hittar här till höger. 

 

Intresseanmälan - Om du vill ha mer information


Är du minst 20 år och är intresserad av läsa på Lärvux i Arlanda komvux? Då kan du fylla i formuläret nedan så kontaktar vi dig med mer information! 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i

 
Om du har en kontaktperson, skriv in kontaktuppgifter nedan: 
 

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation