Starta eget inom förskola - skola

Är du eller vill bli anordnare av en fristående förskola eller skola eller ett fritidshem eller ett familjedaghem ?

Enligt beslut fattade av Riksdagen 2009 gäller följande:

 

  • Barnomsorgspeng och allmän förskola införs även för treåringar.
  • Det införs nya bestämmelser rörande vilken kommun som ansvarar för att barn erbjuds förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg.
  • Benämningen på förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg som inte drivs i form av förskola, fritidshem, öppen förskola eller öppen fritidsverksamhet ändras till pedagogisk omsorg. Familjedaghem utgör en av flera tänkbara varianter av pedagogisk omsorg. Det tidigare använda begreppet familjedaghem har emellertid tagits bort ur lagtexten.

Fristående förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg ska efter ansökan godkännas av den kommun där verksamheten bedrivs. Kommunen bedömer sedan om verksamheten har god kvalitet och säkerhet samt uppfyller de krav som anges i 2 a kap. 3 § Skollagen.

Kommunen är ansvarig för tillsynen av alla former av fristående förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg som godkänts av kommunen.

Lagen (2000:873) om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg gäller även godkända fristående förskolor och fritidshem.

Ytterligare information

Till höger finns länkar där du kan läsa mer om detta samt checklista för ansökan och exempel på avtalsmall för Sigtuna kommun.  

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation