Mångkulturella enheten

 

Om Mångkulturella enheten  

 

Mångkulturella enheten erbjuder modersmålsundervisning i följande språk:
Albanska, amhariska, arabiska, armeniska, azerbadjanska, bengaliska, bosniska, bulgariska, dari, engelska, estniska, finska, franska, kirundi, kroatiska, grekiska, italienska,  kinesiska, sorani, litauiska, mongoliska, pashto, persiska, polska, portugisiska, ryska, rumänska, serbiska, somaliska, spanska, thai, tigrinja, turkiska, tyska,ungerska, urdu, uzbekiska och ukrainska.

 

Varför är det viktigt att läsa modersmål?

 

Att bevara och utveckla sitt modersmål är av största vikt för lärande av andra språk, lärande i andra ämnen och för flerspråkiga elevers identitetsutveckling. Modersmålet har stor betydelse för identitet och självkänsla. Syftet med modersmålsundervisningen är att eleverna uppnår aktiv tvåspråkighet och ges förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet.  

 

 

Mångkulturella enhetens uppdrag omfattar huvudsakligen:

 

  • Modersmålsundervisning i grundskolan
  • Studiehandledning på modersmålet
  • Anvisningar för mottagning och undervisning av nyanlända barn

 

Enheten erbjuder modersmålsundervisning från årskurs 1-9.  Verksamheten omfattar 1500 elever som läser ämnet modersmål och ca 500 elever som får studiehandledning. Vi har ett 60-tal lärare som undervisar i 40 olika språk. 

 

From läsåret 19/20  görs ansökan till modersmålsundervisningen för årskurs 1-9. Om du som vårdnadshavare redan har ansökt om modersmålsstöd i förskoleklass inför ht 19 kommer din ansökan att registreras på MKE .Modersmålsundervisning kommer att erbjudas from åk 1. 

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Kontakta Mångkulturella enheten


Enhetschef Anna-Lena Holm
Tel 08 – 591 268 53, 070 - 168 90 92 anna-lena.holm@sigtuna.se

Biträdande enhetschef Zandra Lindvist 
Tel 08 - 591 265 02, 070 - 085 14 16, zandra.lindqvist@sigtuna.se

Utvecklingspedagog i grundskolan Lena León

olena.leon@edu.sigtuna.se

Administratör och samordnare Sediqeh Khanzadeh-Yazdi
Tel 08 - 591 268 17, 073 – 661 37 87, sediqeh.khanzadeh-yazdi@sigtuna.se

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation