Kvalitet i förskola och skola

Kvalitet i förskola och skola

Barn- och ungdomsförvaltningen har ett ansvar för att planera, följa upp och utveckla utbildningen i förskolan och skolan. Vårt systematiska kvalitetsarbete består av kontinuerlig planering, uppföljning, utvärdering och utveckling av våra verksamheter.

Barn– och ungdomsförvaltningen har också ett ansvar för tillsyn av fristående förskoleverksamhet.
Vårt ständiga utvecklingsarbete kräver verktyg och metoder och dessa verktyg utvecklas kontinuerligt. Det är viktigt för oss att se hos barn och elever att vår gemensamma strävan har gett resultat och vi behöver verktyg för utveckling av våra verksamheter.

Våra viktigaste verktyg är

  • Enheternas kvalitetsredovisningar
  • Medarbetarenkät
  • Brukarundersökning
  • LJUS –rapporter (mer att läsa finns i menyn under LJUS på kvalitet)
  • Interna enkäter


För att komplettera den resultatredovisning i form av Nationella prov och betyg som regleras i skollagen, mäter vi varje termin elevernas utveckling i kärnämnena från förskoleklass till år 9.

Genom uppföljningen ser vi vad vi behöver bli bättre på och vad som har fungerat bra, både på organisationsnivå och för individerna.

Brukarundersökning

En webbaserad enkätundersökning genomförs varje år i mars/april med syftet att ta reda på vad föräldrar och elever tycker om förskolan, skolan och fritids. Resultatet av undersökningen finns på förskolornas och skolornas hemsida med reflektioner och analyser hur man tar sig an resultaten.

 


 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation