Pris delades ut till ”Årets pedagoger 2013”

2013-05-24

På Kommunfullmäktiges möte den 23 maj delades pris ut till ”Årets pedagog 2013” till lärare som visat på särskild pedagogisk skicklighet. Syftet med priset är att stimulera till ökade kunskaper och resultatförbättringar hos elever i kommunens skolor.

Elever, föräldrar, kollegor och allmänhet har haft möjlighet att nominera lärare inom förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning till utmärkelsen ”Årets pedagog”. En styrgrupp med ledamöter från barn- och ungdomsnämnden samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har valt att lyfta fram de pedagoger som visat särskilt prov på pedagogisk skicklighet i enlighet med Sigtuna kommuns skolutvecklingsprogram. Där poängteras värden som måluppfyllelse, delaktighet, välmående och trygghet.

Av fyrtiotalet nominerade, fick åtta lärare ta del av diplom med motiveringar till varför de fått priset samt en prissumma på totalt 40 000 kr. Det ger varje lärare 5000 kr att använda fritt för kompetensutveckling som främjar fortsatt skolutveckling.

Pedagoger som fått ta del av priset är:

Maria Edin, Kulturskolan
Linda Lindqvist, Skepptuna skola
Teija Slunga, Tingvallaskolan
Kristina Jonsson, Sätunaskolan
Cecilia Meijer, Sätunaskolan
Beatrice Taavo, Arlandagymnasiet
Jan Heden, Arlandagymnasiet
Karin Lindh, Vuxenutbildning (Särvux)

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan

Se motiveringarna för pristagarna

Se en film om varje pristagare