Gymnasieskolan GY11

Ingen ny läroplan för gymnasiet - än. 

Tillsvidare gäller den äldre läroplanen Lpf-94 för gymnasiet och vuxenutbildningen. Se länk till höger.

Nya Gymnasiet

Det finns 18 nationella program i gymnasieskolan, 12 yrkesprogram och 6 högskoleförberedande program.

Efter ett yrkesprogram ska eleverna vara väl förberedda för yrkeslivet och utbildningen ska hålla hög kvalitet och leda till skicklighet i yrket. Det ska vara möjligt att direkt påbörja en yrkesbana efter utbildningen.

Alla elever på ett yrkesprogram har också möjlighet att uppnå grundläggande högskolebehörighet under gymnasieutbildningen.

De högskoleförberedande programmen ska förbereda eleverna för högskolestudier.

Behörighetskrav

Behörighetsreglerna för att få påbörja en gymnasieutbildning skiljer sig mellan yrkesprogram och högskoleförberedande program.

För att komma in på ett nationellt program från läsåret
måste eleven ha godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik. Den som väljer att studera på ett högskoleförberedande program måste ha godkända betyg i nio ämnen till, sammanlagt tolv.

För yrkesprogrammen gäller godkända betyg i ytterligare fem
ämnen, det vill säga totalt åtta.

Vissa utbildningar inom det estetiska området, spetsutbildningar och idrottsprogram, kan ha särskilda antagningskrav och ibland tester.

Lärlingsutbildning

Inom yrkesprogrammen är det möjligt att välja en gymnasial lärlingsutbildning där eleven genomför en större del av utbildningen på en eller flera arbetsplatser.

Två typer av examen

En elev som avslutat ett gymnasieprogram kan få en yrkesexamen eller en högskoleförberedande examen.

Även den som gått en lärlingsutbildning eller en skolförlagd yrkesutbildning kan uppnå en yrkesexamen.

Högskoleförberedande examen kommer att ge grundläggande högskolebehörighet.

Alla elever på yrkesprogram ska ha rätt att läsa in de kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet.

Ny betygsskala

Betygsskalan har beteckningarna A-F. Eleven får betyg efter varje avslutad kurs. Nationella kunskapskrav finns för betygsstegen E, C och A. Betyg A är det högsta, medan F betyder att du inte har uppnått kunskapsmålen.

Programmen

Program med fet stil erbjuds i kommunen

Yrkesprogram
Barn- och fritidsprogrammet
Bygg- och anläggningsprogrammet
El- och energiprogrammet
Fordons- och transportprogrammet
Handels- och administrationsprogrammet
Hantverksprogrammet
Hotell- och turismprogrammet
Industritekniska programmet
Naturbruksprogrammet
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
VVS- och fastighetsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet

Högskoleförberedande program
Ekonomiprogrammet
Estetiska programmet
Humanistiska programmet
Naturvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan