Elev- och föräldraenkät

Brukarundersökning skola

Barn- och ungdomsförvaltningen i Sigtuna kommun genomför varje år en elev- och föräldraenkät för att ta reda på vad våra elever och föräldrar tycker om kommunens förskolor, skolor och fritidshem. Undersökningen är webbaserad och genomförs i mars/april varje år och omfattar alla Sigtuna kommuns förskolor och grundskolor, såväl kommunala som fristående. I undersökningarna har elever och föräldrar möjlighet att uttrycka sina åsikter om skolan generellt, undervisningen och miljön. Frågorna i enkätformuläret bygger på läroplanerna och Sigtuna kommuns utvecklingsprogram för förskolor, grundskolor och fritidshem.

Enkätsökningen mäter den upplevda kvaliteten av kommunens pedagogiska verksamheter och resultaten från undersökningen är ett viktigt underlag för uppföljning av kvaliteten på enhets- såväl som huvudmannanivå.  Eftersom undersökningen genomförs varje år kan vi jämföra kvalitetsutvecklingen över tid, inom och mellan våra skolor/förskolor.

Resultatet redovisas för barn- och ungdomsnämnden.

Du hittar rapporterna för de olika skolorna, både kommunala och privata, i mapparna nedan.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Skip Navigation Links.

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan