Inackorderingsbidrag

Om du läser på en kommunal gymnasieskola och ska bo och studera på en annan ort än din hemort, kan du söka bidrag för boendet och resorna hos din hemkommun. 

Inackorderingsbidraget lämnas kontant med 1/30 av prisbasbeloppet enligt lagen om allmän försäkring. Under 2018 är bidraget 1 510 kr/månad och betalas ut för nio hela kalendermånader (september-maj). Bidraget betalas ut längst till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år.

Till ansökan behöver nya elever även lämna in ett intyg från skolan, blankett finns här på hemsidan.

Vid studier på fristående skolor eller folkhögskola söks istället inackorderingstillägg via CSN.

Man kan inte få inackorderingsbidrag och resebidrag samtidigt. 


Förutsättningar för att beviljas inackorderingsbidrag: 

 

  • Eleven är antagen på Riksidrottsgymnasiet (RIG) eller ett program med riksrekrytering och den dagliga restiden skulle överstiga tre timmar.

  • Eleven är antagen till Nationell idrottsutbildning (NIU), förutsatt att eleven genom avtal med skolkommunen blir mottagen i första hand och den dagliga restiden skulle överstiga tre timmar.

  • Sökt utbildning inte finns inom samverkansområdet och den dagliga restiden skulle överstiga tre timmar.

  • Eleven har sökt men inte blivit antagen till motsvarande utbildning inom samverkansområdet och den dagliga restiden skulle överstiga tre timmar.

  • Eleven med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att få gå i den gymnasieskola dit denne ansökt, exempelvis om eleven på grund av sociala skäl inte längre bor i föräldrahemmet.

 

Elev som tillsammans med sin familj blir folkbokförd i Sigtuna kommun har möjlighet att fullfölja påbörjad utbildning på gamla hemorten.Inackorderingsbidrag beviljas inte när 

 

  • Eleven är andrahandsmottagen till en utbildning.

  • Eleven är antagen till en Rh-anpassad utbildning.

  • Utlandssvensk elev får studiehjälp i form av inackorderingstillägg enligt studiestödslagen.

 

Ändrade förutsättningar

Inackorderingsbidrag betalas för elev folkbokförd i Sigtuna kommun. Om förutsättningarna för att vara berättigad till bidrag ändras på grund av flytt, skolbyte eller studieavbrott ska detta utan dröjsmål anmälas till kommunen. Felaktigt utbetalda bidrag kommer att återkrävas. 

Skicka in din ansökan via kommunens digitala tjänster. 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation