Stöd, bidrag och försäkring

Som gymnasieelev har du rätt till olika stöd och bidrag samt är försäkrad om det skulle ske en olycka.

Du har rätt till ekonomiskt stöd från CSN i form av studiehjälp och omfattar studiebidrag, extra tillägg och inackorderingstillägg.

Barn och unga är försäkrade, för olycksfallsskador, i barnomsorgen och skolan samt då de går till och från verksamheterna.

Om du bor långt ifrån skolan och behöver resa till skolan varje dag kan du söka resebidrag. Möjlighet finns även att söka inackorderingsbidrag.

 

Skicka in din ansökan via kommunens digitala tjänster. 
Under "BARN OCH UTBILDNING" hittar du ansökningsformulären.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Länkar