Likabehandling och arbete mot mobbning

Varje gymnasieskola ska bedriva ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av elever.

Varje gymnasieskola ska arbeta för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter för de elever som deltar i eller söker till skolan, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning.

Plan för likabehandling/arbete mot mobbning

Det ska finnas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av elever.

Gå in på din skola för att läsa den likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling som gäller för dig.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan