PRAO, praktisk arbetslivsorientering

Ny lag fr.o.m 1 juli 2018, 10 dagar obligatorisk PRAO fr.o.m åk 8

Det är huvudmannen som ansvarar för att hitta praoplatser åt eleverna. Huvudmannen är kommunen om det är en kommunal skola och skolans styrelse om det är en fristående skola.

Huvudmannen är också ansvarig för att se till att praoplatsen är lämplig och säker utifrån gällande arbetsmiljöregler.
Enligt 10 kap. 8a § skollagen.

Sigtuna kommun skickar under september månad ut brev och anmälningsblanketter till samtliga arbetsgivare inom kommunal och privat regi.
Eleverna i åk 8 kommer att gå ut i två veckors praktik mellan vecka 10-15 våren 2019 beroende på vilken skola man tillhör.

Kontaktperson Studie- och yrkesvägledare Anette Svensson, anette.svensson@sigtuna.se

 

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation